Испитни места

Испитни места:

СКОПЈЕ
Технички преглед                               
Здружение на возачи-Ченто                   
075 38 39 39
02 252 54 00

ШТИП
Технички преглед                             
СТП Ауто Експерт - Штип
076 21 62 86

ГЕВГЕЛИЈА
Технички преглед                             
Здружение на возачи-Гевгелија
078 47 20 44

Вести
05.09.2014

EURO4 товарни возила за увоз

Товарните возила кои се увезуваат во Република Македонија, покрај останатите технички барања, треба...


aрхива
Испитни места
Faq

Потребни документи за атест?

За да извршите атест на возило во Конформа, потребно е да поднесете барање на ...

Повеќе